články

Články

Nalézáte se v hlavní rubrice Aktuality
Animace škol
Dokumenty
Výzvy 2007-2013
Výzvy MAS

Zápis ze zasedání výběrové komise

6.12.2017 09:22:27 |

Zápis z jednání výběrové komise MAS Východní Slovácko ze dne 30. 11. 2017, 15:30, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání výběrové komise

6.12.2017 09:19:36 |

Zápis z jednání výběrové komise MAS Východní Slovácko ze dne 30. 11. 2017, 15:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Nákup pomůcek a vybavení - šablony (MŠ, ZŠ)

21.11.2017 18:50:23 |

Z výzev OP VVV na šablony je možné pořídit i didaktické pomůcky a IT techniku.

Na webu MŠMT byla 8.11.2017 zveřejněna informace o možnostech nákupu pomůcek a vybavení z výzev OP VVV na tzv. šablony. Informace pochází z Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

Informace pro ředitele škol.


Přečíst článek >
   

MAS Východní Slovácko – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – I. (UKONČENO)

16.10.2017 08:10:32 |

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 16. 10. 2017 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva je zaměřena na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy.

Datum zahájení sběru žádostí je 16. 10. 2017.

Seminář pro žadatele proběhne 25. 10. 2017 od 14.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.


Přečíst článek >
   

Zápis z programového výboru

6.10.2017 06:42:38 |

Zápis z per rollam jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 5. 10. 2017.


Přečíst článek >
   

Avízo - Udržitelná a bezpečná doprava - I

2.10.2017 13:56:57 |

Místní akční skupina plánuje v říjnu 2017 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na bezpečnost dopravy. V této výzvě by MAS mohla podpořit projekty celkově až 16 mil. Kč.

Pro více informací kliknětě na nadpis článku.


Přečíst článek >
   

Seminář pro vybrané žadatele PRV

18.9.2017 14:06:45 |

Zveme vybrané žadatele z 1. výzvy v oblasti PRV na seminář o dalším postupu, který se bude konat 17.10.2017 v 15:00 v budově OÚ v Suché Lozi. Program semináře naleznete v pozvánce.


Přečíst článek >
   

Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci 1. výzvy PRV

5.9.2017 17:09:37 |

MAS Východní Slovácko přijala v rámci 1. výzvy PRV celkem 16 žádostí o podporu. V posledních týdnech tyto žádosti procházely kontrolou přijatelnosti, formálních náležitostí a věcným hodnocením ze strany MAS.

Na základě administrativní kontroly byly vyřazeny dvě žádosti (první ve Fichi 1 a druhá ve Fichi 3), do věcného hodnocení tedy postoupilo celkem 14 žádostí.

Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise na svém jednání dne 30. 8. 2017 pořadí projektů za každou Fichi zvlášť podle počtu dosažených bodů a sestavila seznam obodovaných projektů. Programový výbor MAS dne 4. 9. 2017 schválil výběr projektů na základě bodového hodnocení Výběrové komise.

Všechny Žádosti, které byly věcně hodnoceny, byly vybrány k podpoře o dotaci. Místní akční skupina navrhuje ŘO podpořit 5 žádostí v rámci Fiche 1 a 9 žádostí v rámci Fiche 3. Celková částka požadované dotace je cca 2,1 mil. Kč.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání programového výboru

5.9.2017 16:25:50 |

Zápis z jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 4. 9. 2017, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání výběrové komise

5.9.2017 16:19:50 |

Zápis z jednání výběrové komise MAS Východní Slovácko ze dne 30. 8. 2017, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Směrnice č. 6 Inventarizace (AKTUALIZOVÁNO)

5.9.2017 10:55:29 |
Přečíst článek >
   

Často kladené otázky k šablonám

2.8.2017 09:53:34 |

Národní institut dalšího vzdělávání v červenci 2017 aktualizoval seznam často kladených dotazů týkajících se šablon pro MŠ  i ZŠ (v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování).

Po kliknutí na nadpis článku budete přesměrováni na webové stránky NIDV.


Přečíst článek >
   

Ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy PRV

1.8.2017 13:47:23 |

Dne 1.8.2017 ve 12:00 hod byl v rámci Výzvy č. 1 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 16 žádostí, z toho 10 žádostí bylo podáno v rámci fiche 3 a 6 žádostí v rámci fiche 1. Celková částka požadované dotace je cca 2,4 mil. Kč. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých žádostí.


Přečíst článek >
   

Příměstské tábory - I (UKONČENO)

1.8.2017 07:54:33 |

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 1. 8. 2017 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva bude zaměřena na podporu příměstských táborů.

Datum zahájení sběru žádostí je 1.9.2017.

Seminář pro žadatele proběhne 6. září 2017 od 14.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.


Přečíst článek >
   

Podpora zaměstnanosti - I (UKONČENO)

1.8.2017 07:52:31 |

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 1. 8. 2017 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva bude zaměřena na podporu zaměstnanosti.

Datum zahájení sběru žádostí je 1.9.2017.

Seminář pro žadatele proběhne 13. září 2017 od 14.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.


Přečíst článek >
   

Finanční výpomoc ze Zlínského kraje

1.8.2017 07:32:56 |

V roce 2014 poskytl Zlínský kraj MAS Východní Slovácko půjčku na provozní výdaje (více viz příloha). Také díky tomuto byla MAS schopna udržet svoji činnosti v překlenovacím období. Děkujeme Zlínskému kraji za jeho dlouhodobou podporu a spolupráci s naší organizací.


Přečíst článek >
   

Interní postupy IROP (NEAKTUÁLNÍ)

24.7.2017 09:54:55 |

Interní postupy v Intergrovaném regionálnímím operačním programu platné k 24. 7. 2017.


Přečíst článek >
   

Konzultační linka pro výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I

21.7.2017 16:04:07 |
Řídicí orgán OP VVV a MAS Východní Slovácko informuje žadatele a příjemce  výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I,  že byla zřízena konzultační linka pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzev. Konzultační linka je v provozu od 23. ledna 2017.

Vážení žadatelé a příjemci výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I,

dovolujeme si vás informovat o zřízení konzultační linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00


Přečíst článek >
   

Avízo výzvy OPŽP 1

18.7.2017 13:47:32 |

MAS Východní Slovácko, z. s. plánuje vyhlásit dne 1. 10. 2017 výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva bude zaměřena na výsadbu dřevin na nelesní půdě.

Očekávané datum zahájení sběru žádostí je 1.10.2017.

Doporučujeme záměry dopředu konzultovat s pracovníky MAS.


Přečíst článek >
   

Avízo výzvy OPZ 2

18.7.2017 13:26:19 |

MAS Východní Slovácko, z. s. plánuje vyhlásit dne 1. 8. 2017 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva bude zaměřena na podporu příměstských táborů.

Očekávané datum zahájení sběru žádostí je 1.9.2017.

Seminář pro žadatele proběhne 6. září 2017 od 14.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.


Přečíst článek >
   

Avízo výzvy OPZ 1

18.7.2017 11:58:27 |

MAS Východní Slovácko, z. s. plánuje vyhlásit dne 1. 8. 2017 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva bude zaměřena na podporu zaměstnanosti.

Očekávané datum zahájení sběru žádostí je 1.9.2017.

Seminář pro žadatele proběhne 13. září 2017 od 14.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.


Přečíst článek >
   

1.výzva v oblasti PRV (UKONČENO)

1.7.2017 09:12:46 |

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlašuje dne 1. 7. 2017 výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Seminář pro žadatele proběhne 11. června 2017 od 15.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažery MAS.


Přečíst článek >
   

Pozvánka na seminář k 1. Výzvě (v oblasti PRV)

23.6.2017 10:17:42 |
Přečíst článek >
   

Zápis z jednání valné hromady

23.6.2017 08:11:36 |

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko, z.s. dne 19. 6. 2017, Suchá Loz


Přečíst článek >
   

Ukončení výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

21.6.2017 18:57:18 |

Vážení žadatelé a příjemci výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I, ŘO OP VVV si vás dovoluje upozornit na informace týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti. Informace jsou uvedeny v dokumentu Výklad_uznatelnost_PN_personální_šablony.pdf.


Přečíst článek >
   

<<  <  ...  2  3  4  5  6  7  8  ...  >  >> 

Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6
Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz
Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz
Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com
Otevírací doba
Po: 08:00 - 15:00
Út: 10:00 - 15:00
St: 08:00 - 15:00
Čt: 10:00 - 15:00
Pá: 08:00 - 12:00
logo logo logo SMS ČR logo logo logo