články

Články

Nalézáte se v hlavní rubrice Aktuality
Animace škol
Dokumenty
Výzvy 2007-2013
Výzvy MAS

1.výzva v oblasti PRV (UKONČENO)

1.7.2017 09:12:46 |

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlašuje dne 1. 7. 2017 výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Seminář pro žadatele proběhne 11. června 2017 od 15.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažery MAS.


Přečíst článek >
   

Pozvánka na seminář k 1. Výzvě (v oblasti PRV)

23.6.2017 10:17:42 |
Přečíst článek >
   

Zápis z jednání valné hromady

23.6.2017 08:11:36 |

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko, z.s. dne 19. 6. 2017, Suchá Loz


Přečíst článek >
   

Ukončení výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

21.6.2017 18:57:18 |

Vážení žadatelé a příjemci výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I, ŘO OP VVV si vás dovoluje upozornit na informace týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti. Informace jsou uvedeny v dokumentu Výklad_uznatelnost_PN_personální_šablony.pdf.


Přečíst článek >
   

Harmonogram výzev 2017

20.6.2017 10:41:35 |

MAS Východní Slovácko, z.s. plánuje v roce 2017 vyhlásit celkem 6 výzev s celkovou alokací převyšující 52 mil. Kč. V rámci PRV plánuje MAS v roce 2017 vyhlásit jednu výzvu, v rámci IROP dvě výzvy, v rámci OPZ dvě výzvy a  rámci OPŽP jednu výzvu. Podrobnosti chystaných výzev můžete nalézt na níže uvedeném odkaze.

Harmonogram výzev 2017.

Aktualizovaný harmonogram výzev 2017.Přečíst článek >
   

Jednací řád Kontrolní a revizní komise (NEPLATNÉ)

20.6.2017 09:57:26 |
Přečíst článek >
   

Jednací řád Výběrové komise (NEPLATNÉ)

20.6.2017 09:56:32 |
Přečíst článek >
   

Jednací řád Programového výboru (NEPLATNÉ)

20.6.2017 09:55:30 |
Přečíst článek >
   

Výroční zpráva 2016

20.6.2017 07:49:25 |
Přečíst článek >
   

Seznam členů MAS

19.6.2017 18:24:45 |
Přečíst článek >
   

Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS

19.6.2017 14:05:24 |
Přečíst článek >
   

Interní postupy PRV (NEAKTUÁLNÍ)

19.6.2017 10:01:40 |

Interní postupy v Programu rozvoje venkova platné k 19. 6. 2017.


Přečíst článek >
   

Schválení Strategie CLLD MAS Východní Slovácko, z. s.

9.5.2017 23:27:58 |

S radostí Vám oznamujeme, že dne 5. 5. 2017 bylo Řídicími orgány (ŘO) oznámeno splnění podmínek věcného hodnocení a tím schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko, z.s. na období 2015 - 2023 - Barevná venkovská harmonie.


Přečíst článek >
   

Náborové vstupy MŠMT a OP VVV na veletrhu FOR JOBS/FOR INDUSTRY

3.5.2017 23:59:11 |

Registrovaný účastník získává volnou vstupenku na tento veletrh. Veletrh se koná ve dnech 9. – 12. 5. 2017 v PVA EXPO Praha Letňany.


Přečíst článek >
   

Prezentace realizace zjednodušeného vykazování MŠ a ZŠ

1.5.2017 11:59:34 |

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání na svém youtube kanále zveřejnil prezentaci k realizaci projektů ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Prezentace se zaměřuje na administraci projektů, jejich finanční stránku, výstupy a indikátory a jejich naplňování.

Na video bude přesměrováni po kliknutí na nadpis tohoto článku.


Přečíst článek >
   

VÝZVY Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ

17.1.2017 06:43:00 |


Přečíst článek >
   

Směrnice č. 14 Kontrola žadatelů a realizace projektů

24.12.2016 08:35:33 |
Přečíst článek >
   

Směrnice č. 13 Směrnice pro monitoring a evaluaci

24.12.2016 08:35:02 |
Přečíst článek >
   

Směrnice č. 12 Výdělečná činnost zaměstnanců MAS

24.12.2016 08:34:22 |
Přečíst článek >
   

Směrnice č. 11 Nakladání s hmotným a nehmotným majetkem + účetnictví

24.12.2016 08:33:38 |
Přečíst článek >
   

Směrnice č. 10 Zásoby a jejich evidence

24.12.2016 08:30:48 |
Přečíst článek >
   

Směrnice č. 9 Oběh účetních dokladů

24.12.2016 08:30:03 |
Přečíst článek >
   

Směrnice č. 8 Dlouhodobý majetek a jeho evidence

24.12.2016 08:29:21 |
Přečíst článek >
   

Směrnice č. 7 - příloha - Spisový, archivní a skartační řád

24.12.2016 08:25:25 |
Přečíst článek >
   

Směrnice č. 7 - příloha - Skartační plán MAS VS

24.12.2016 08:25:25 |
Přečíst článek >
   

<<  <  ...  2  3  4  5  6  7  8  ...  >  >> 

Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6
Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz
Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz
Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com
Otevírací doba
Po: 08:00 - 15:00
Út: 10:00 - 15:00
St: 08:00 - 15:00
Čt: 10:00 - 15:00
Pá: 08:00 - 12:00
logo logo logo SMS ČR logo logo logo