články

Články

Nalézáte se v hlavní rubrice Aktuality
Animace škol
Dokumenty
Výzvy 2007-2013
Výzvy MAS

Výroční zpráva 2018

28.6.2019 08:44:09 |
Přečíst článek >
   

Zápis z jednání valné hromady

25.6.2019 07:54:39 |

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Východní Slovácko, z.s. dne 17. 6. 2019, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Podpora Zlínského kraje

20.6.2019 20:28:30 |

Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje

  • Spolufinancování režijních výdajů MAS pro období 1. 1. 2016 – 30. 9. 2020
  • Podpora Zlínský kraj: 70 % dotace
  • Rozpočet projektu: 290 300 Kč
  • Účel projektu – Spolufinancování 5% vlastního podílu režijních výdajů MAS v rámci projektu " Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Východní Slovácko, z.s - II. " podpořeného v rámci 6. výzvy IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2.

Dne 3.10.2017 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1954/2017/STR, která byla dále dne 15.1.2018 upravena Dodatkem č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1954/2017/STR.

Čerpání prostředků bude zahájeno v roce 2018.

Projekt „Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje“ je spolufinancován Zlínský krajem.


Přečíst článek >
   

Zápis z programového výboru

19.6.2019 15:10:56 |

Zápis z per rollam jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 11. 6. 2019.


Přečíst článek >
   

Příklady dobré praxe realizace šablon

7.6.2019 08:17:37 |

Národní institut pro další vzdělávání zveřejnil v květnu metodický materiál Inspiromat 11 určený pro příjemce výzvy Šablony II, který obsahuje užitečné informace o průběhu projektu, jeho přípravě a realizaci včetně informací o indikátorech, objasňuje však také úskalí financování projektu a nabízí praktické tipy na využití finančních prostředků


Přečíst článek >
   

MAS Východní Slovácko – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – II.

3.6.2019 06:52:08 |

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 3. 6. 2019 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva je zaměřena na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy.

Datum zahájení sběru žádostí je 3. 6. 2019.

Datum ukončení sběru žádostí je 13. 9. 2019.

Seminář pro žadatele proběhne 24. června 2019 od 15.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Své záměry můžete konzultovat s manažery MAS.


Přečíst článek >
   

Avízo - Udržitelná a bezpečná doprava II.

22.5.2019 14:57:06 |

MAS Východní Slovácko, z. s. plánuje vyhlásit dne 3. 6. 2019 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva bude zaměřena na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy.

Předpokládaný datum zahájení sběru žádostí je 3. 6. 2019.

Předpokládaný datum ukončení sběru žádostí je 13. 9. 2019.

Více se dozvíte rozkliknutím nadpisu článku.


Přečíst článek >
   

Zápis z programového výboru

22.5.2019 13:09:36 |

Zápis z jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 20. 5. 2019, 16:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání výběrové komise

22.5.2019 13:05:18 |

Zápis z jednání výběrové komise MAS Východní Slovácko ze dne 15. 05. 2019, 15:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Podpora prorodinných opatření

24.4.2019 05:54:02 |

MAS Východní Slovácko, z.s. vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva je zaměřena na podporu prorodinných opatření.

Datum zahájení sběru žádostí je 24. 4. 2019. Ukončení sběru 30. 8. 2019.

Seminář pro žadatele proběhne dne 16. 5. 2019 od 16:00 v budově OÚ v Suché Lozi. Program naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS​​.

Více k výzvě po kliknutí na nadpis článku.


Přečíst článek >
   

Podpora zaměstnanosti - III.

24.4.2019 05:27:53 |

MAS Východní Slovácko, z.s. vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva je zaměřena na podporu zaměstnanosti.

Datum zahájení sběru žádostí je 24. 4. 2019. Ukončení sběru 31. 7. 2019.

Seminář pro žadatele proběhne dne 16. 5. 2019 od 15:00 v budově OÚ v Suché Lozi. Program naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS​​.

Více k výzvě po kliknutí na nadpis článku.


Přečíst článek >
   

Pozvánka na komentovanou procházku

18.4.2019 15:37:31 |


Přečíst článek >
   

Výsledky - OH Východní Slovácko - šachový turnaj 2019

9.4.2019 22:13:17 |

Výsledky šachového turnaje a fotogalerii Olympijských her Východního Slovácka, který se konal dne 6. dubna 2019, naleznete na stránkách Východního Slovácka.


Přečíst článek >
   

Upozornění – 3. výzva PRV

25.3.2019 10:06:40 |
Upozorňujeme potenciální žadatele, že tuto neděli (tj. 31. 3. 2019, 23:59) končí příjem žádostí ve výzvě na podporu zemědělců a drobných podnikatelů.

Žádosti lze předkládat pouze prostřednictvím Portálu farmáře, který má garantovanou provozní dobu v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Portál farmáře bývá obvykle dostupný i v nočních hodinách i v čase víkendu a státních svátků, nicméně v tuto dobu již není garantován provoz.


Přečíst článek >
   

Olympijské hry Východního Slovácka - Šachový turnaj

16.3.2019 07:49:23 |

V rámci Olympijských her Východního Slovácka se bude dne 6. dubna 2019 od 9:00 hodin v kulturním sále v Suché Lozi konat šachový turnaj.Přečíst článek >
   

Zápis z programového výboru

12.3.2019 11:15:00 |

Zápis z jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 11. 3. 2019.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání výběrové komise

1.3.2019 11:47:10 |

Zápis z jednání výběrové komise MAS Východní Slovácko ze dne 28. 02. 2019, 15:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis z kontrolní a revizní komise

5.2.2019 15:27:48 |

Zápis z jednání kontrolní a revizní komise MAS Východní Slovácko ze dne 01. 02. 2019, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

3. výzva PRV (UKONČENO)

1.2.2019 05:58:14 |

MAS Východní Slovácko, z.s. dne 1. 2. 2019 vyhlásila v pořadí třetí výzvu na podporu zemědělské a podnikatelské činnosti.

Seminář pro žadatele se bude konat 21. února 2019 od 15.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Program semináře naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažery MAS.

Více se dozvíte po kliknutí na nadpis tohoto článku.


Přečíst článek >
   

Zápis z programového výboru

1.2.2019 05:43:57 |

Zápis z per rollam jednání programového výboru MAS Východní Slovácko ze dne 30. 1. 2019.


Přečíst článek >
   

Interní postupy IROP

31.1.2019 08:52:14 |

Interní postupy v Intergrovaném regionálnímím operačním programu platné k 30. 1. 2019.


Přečíst článek >
   

Interní postupy PRV

31.1.2019 08:46:09 |

Interní postupy v Programu rozvoje venkova platné k 30. 1. 2019.


Přečíst článek >
   

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

31.1.2019 07:57:47 |

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

O podporu lze zažádat předložením projektové žádosti do 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III. Součástí projektové žádosti musí být průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a projektová dokumentace zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., tj. autorizovaným projektantem. Žádost se podává na stránkách mseu.mssf.cz.

Další důležitou podmínkou je „velikost“ projektu. Lze předložit projekt s celkovými způsobilými výdaji 300 000 Kč až 90 000 000 Kč.

Pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci/zóně, postačí k získání 30% podpory zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Problémem není dřívější zahájení projektu. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené od 1. ledna 2014.

Finančních prostředků je zatím dostatek a proto každý, kdo správně vyplní projektovou žádost a dodá všechny náležitosti, může podporu obdržet.

Na jaké úpravy lze podporu získat, si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše projektové záměry můžete konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání hodnotící komise

25.1.2019 13:19:40 |

Zápis ze zasedání hodnotící komise MAS Východní Slovácko ze dne 22. 01. 2019, 16:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

Zápis ze zasedání výběrové komise

25.1.2019 13:15:27 |

Zápis z jednání výběrové komise MAS Východní Slovácko ze dne 22. 01. 2019, 17:00, Suchá Loz.


Přečíst článek >
   

<<  <  1  2  3  4  ...  >  >> 

Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6
Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz
Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz
Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com
Otevírací doba
Po: 08:00 - 15:00
Út: 10:00 - 15:00
St: 08:00 - 15:00
Čt: 10:00 - 15:00
Pá: 08:00 - 12:00
logo logo logo SMS ČR logo logo logo