Avízo – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání ... - II.

7.9.2018 12:32:20

​Místní akční skupina plánuje 18. 9. 2018 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro  vzdělávání. V této výzvě MAS může podpořit projekty celkově až 5 mil. Kč.

Pro více informací klikněte na nadpis článku.
Název výzvy: 6. výzva MAS Východní Slovácko– IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – II

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 18.09.2018

Předpokládaný termín přijmu žádostí: 18.09.2018 - 31.10.2018

Celková výše alokace výzvy MAS: 5 457 000 Kč

Min. výše CZV projektu: 100 000 Kč

Max. výše CZV projektu: 5 457 000 Kč

Forma financování: ex post

Výše spoluúčasti: 5 %

Podporované aktivity:

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – mateřských škol

 • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.


Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek,
 • zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.

 • Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol;
 • zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.

Projektové záměry musí být  v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání pro ORP Uherský Brod.

Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu

Výzva MAS je navázána na výzvu IROP č. 68.


Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6
Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz
Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz
Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com
Otevírací doba
Po: 08:00 - 15:00
Út: 10:00 - 15:00
St: 08:00 - 15:00
Čt: 10:00 - 15:00
Pá: 08:00 - 12:00
logo logo logo SMS ČR logo logo logo