články > Aktuality > Avízo - Udržitelná a bezpečná doprava - I

Avízo - Udržitelná a bezpečná doprava - I

2.10.2017 13:56:57

Místní akční skupina plánuje v říjnu 2017 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na bezpečnost dopravy. V této výzvě by MAS mohla podpořit projekty celkově až 16 mil. Kč.

Pro více informací kliknětě na nadpis článku.
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: říjen 2017

Předpokládaný termín přijmu žádostí: říjen - listopad 2017

Celková výše alokace výzvy MAS: 16 000 000 Kč

Min. výše CZV projektu: 400 000 Kč

Max. výše CZV projektu: 5 000 000 Kč

Forma financování: ex post

Výše spoluúčasti: 5 %

Podporované aktivity:

• bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, nebo místní komunikaci s nebezpečným úsekem vč. úprav křižovatek a výstavba malých odstavných parkovišť nebo parkovacích zálivů

• rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, budování bezbariérových zastávek veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů, lávek

Podmínkou realizace projektů je komplexnost navrhovaných opatření, která povedou k vyřešení dopravně nebezpečné situace a současně budou řešena jako bezbariérová.

Oprávnění žadatelé: kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, organizace zřizovaná nebo zakládaná krajem, obcí nebo dobrovolným svazekem obcí

Výzva MAS je navázána na výzvu IROP č. 53.


Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6
Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz
Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz
Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com
Otevírací doba
Po: 08:00 - 15:00
Út: 10:00 - 15:00
St: 08:00 - 15:00
Čt: 10:00 - 15:00
Pá: 08:00 - 12:00
logo logo logo SMS ČR logo logo logo