Partneři


Místní Akční Skupina VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko, z.s. na období 2015 - 2023

19.8.2016 |

Dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko, z.s. na období 2015 - 2023 - Barevná venkovská harmonie" (CLLD_16_01_137) s výsledkem "vyhověl".

Nyní "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko, z.s. na období 2015 - 2023 - Barevná venkovská harmonie" postupuje do dalšího stupně: "Věcné hodnocení", na kterou řídící orgán má dle metodiky vymezený čas 30 pracovních dnů.


   

Schválení strategie na VH (23.3.2016)

5.8.2016 |
   

Komunitní projednání (29.2.2016)

5.8.2016 |
   

Komunitní projednání (22.2.2016)

5.8.2016 |
   

Komunitní projednání (11.1.2016)

5.8.2016 |
   

Komunitní projednání (14.12.2015)

5.8.2016 |
   

Komunitní projednání (21.10.2015)

5.8.2016 |
   

Komunitní projednání (20.4.2015)

5.8.2016 |